Rapporter - resultatblad

2023


RB 2023-01 Älgstammen i SÖ Perstorps ÄSO, Vintern 2022/2023

 

Utan nummer. Naturvärdesutlåtande Objekt 96 och 97, Ödsmål. Resultatblad 2023-01-13

Utan nummer. Naturvärdesutlåtande Objekt 147, sydöst om Furufjäll motorbana. Resultatblad 2023-01-13

Utan nummer. Naturvärdesutlåtande Objekt 209, Stora Nösnäs. Resultatblad 2023-01-13

Utan nummer. Groddjursinventering på fastigheten Rydsberg 8:2. Resultatblad 2023-05-22

Utan nummer. Groddjursinventering Fjärdingsparken. Resultatblad 2023-05-23.

Utan nummer. Groddjursinventering på fastigheten Sandhult 1:30. Resultatblad  2023-05-23

 


 2022


RB 2022-01 Älgstammen i SÖ Perstorps ÄSO, Vintern 2021/2022

RB 2022-02 Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2021/2022

RB 2022-03 Älgstammen i Skåne Mellersta ÄFO vintern 2021/2022

RB 2022-04 Älgstammen i Skåne Mellersta Norra ÄFO vintern 2021/2022

RB 2022-05 Älgstammen i Skåne Nordvästra ÄFO vintern 2021/2022

RB 2022-06 Älgstammen i Skåne Nordöstra ÄFO vintern 2021/2022

 

Utan nummer. Fördjupad artinventering av groddjur och fåglar, Viskarhult 2:68. Resultatblad 2022-06-14.

Utan nummer. Inventering av invasiva arter - VA-ledning Jörlanda-Kollekärr. Resultatblad 2022-06-22.

Utan nummer. Fördjupad artinventering av groddjur och fåglar på fastigheten Näs 1:302, Stenungsunds kommun. Resultatblad 2022-06-29.2021


RB 2021-1. Älgstammen i Kalmar län, Vintern 2020/2021

RB 2021-2. Älgstammen i Västervik norra ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-3. Älgstammen i Västervik södra ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-4. Älgstammen i Oskarshamns ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-5. Älgstammen i Vimmerby ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-6. Älgstammen i Hultsfreds ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-7. Älgstammen i Emåns ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-8. Älgstammen i Kalmarsunds ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-9. Älgstammen i Kalmar västra ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-10. Älgstammen i Kalmar södra ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-11. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2020/2021

RB 2021-12. Älgstammen i SÖ Perstorps ÄSO, Vintern 2020/2021

RB 2021-13. Älgstammen i Skåne Mellersta ÄFO vintern 2020/2021

RB 2021-14. Älgstammen i Skåne Mellersta Norra ÄFO vintern 2020/2021

RB 2021-15. Älgstammen i Skåne Nordvästra ÄFO vintern 2020/2021

RB 2021-16. Älgstammen i Skåne Nordöstra ÄFO vintern 2020/2021

RB 2021-17. Älgstammen i Malingsbo ÄFO vintern 2020/2021

RB 2021-18. Älgstammen i Älvarnas ÄFO vintern 2020/2021.

 

Utan nummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Alsjön - Kroksjön, Lerum kommun. Resultatblad 2021-05-06.

Utan nummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Besebäcken, Paradiset, Partille kommun. Resultatblad 2021-05-18.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden och exploateringskonsekvenser  inför ombyggnad av riksväg 26, sträckan Mullsjö-Slättäng, Mullsjö kommun, Jönköpings län. Resultatblad 2021-05-28.

Utan nummer. Naturvärdesutlåtande Skogsryd 1:2. 2021-06-03.

Utan nummer. Fördjupad artinventering av fåglar, Solhem. Resultatblad 2021-06-30.

Utan nummer. Biotopbeskrivning av ekar utmed Nya Öjersjövägen, Öjersjö, Partille kommun. 2021-07-07.

Utan nummer. Enkel naturvärdesbedömning av naturmark utefter Nya Öjersjövägen, Öjersjö, Partille kommun. 2021-07-12.

Utan nummer. Inventering av invasiva arter - Torpadal, Lerums kommun. Resultatblad 2021-09-14.

Utan nummer. Inventering av almar med misstänkt förekomst av almsjuka - Partille kommun. Resultatblad 2021-10-04.

Utan nummer. Naturvärdesutlåtande för del av fastigheten Jönköping Samset 1:1. Resultatblad 2021-11-08.2020


RB 2020-1. Älgstammen i Västervik norra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-2. Älgstammen i Västervik södra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-3. Älgstammen i Oskarshamns ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-4. Älgstammen i Vimmerby ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-5. Älgstammen i Hultsfreds ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-6. Älgstammen i Emåns ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-7. Älgstammen i Kalmarsunds ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-8. Älgstammen i Kalmar västra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-9. Älgstammen i Kalmar södra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-10. Älgstammen i Kalmar län, Vintern 2019/2020

RB 2020-11. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-12. Älgstammen i Skåne Mellersta-Norra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-13. Älgstammen i Skåne Mellersta ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-14. Älgstammen i Skåne Nordvästra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-15. Älgstammen i Skåne Nordöstra ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-17. Älgstammen i Hammerdal-Ragunda ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-18. Älgstammen i Bergs ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-22. Älgstammen i Östersund-Sundsvalls ÄFO, Vintern 2019/2020

RB 2020-23. Älgstammen i Vrå-Långhultens ÄSO, Vintern 2019/2020

 

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden - Kyrkmossen, Floda.   Resultatblad 2020-04-14.

Utan nummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Kyllared Svensgärde 3:1. Resultatblad 2020-04-24.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden - Främgärde 1:18. Resultatblad 2020-05-13.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden - Övrarp 1:5. Resultatblad 2020-05-18.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden - Aspens badplats. Resultatblad 2020-09-03.

Utan nummer. Inventering av invasiva arter - Torpadal, Lerums kommun. Resultatblad 2020-11-24.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden - Höjdenhemmet. Resultatblad 2020-11-26.

Utan nummer. Utlåtande om naturvärden i två bäckar - Viareds västra industriområde. Resultatblad 2020-12-07.2019


RB 2019-1. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2018/2019

RB 2019-2. Älgstammen i Bergs ÄFO, Vintern 2018/2019

RB 2019-3 Älgstammen i Hammerdal-Ragunda ÄFO, Vintern 2018/2019

RB 2019-4. Älgstammen i Hjorteviltregion Drammen Sør, 2004-2018

RB 2019-5. Älgstammen i Blekinge ÄFO öst, Vintern 2018/2019

RB 2019-6. Älgstammen i Blekinge ÄFO mitt, Vintern 2018/2019

RB 2019-7. Älgstammen i Blekinge ÄFO väst, Vintern 2018/2019

RB 2019-8. Älgstammen i Vrå-Långhultens ÄSO, Vintern 2018/2019

RB 2019-9. Älgstammen i Västerbotten mellersta ÄFO, vintern 2018/2019

RB 2019-10. Älgstammen i SÖ Perstorps ÄSO, vintern 2018/2019

RB 2019-11(a). Älgstammen i Skåne Nordvästra ÄFO, vintern 2018/2019

RB 2019-11(b). Älgstammen i Rönnehallens ÄSO, vintern 2018/2019

RB 2019-12(a). Älgstammen i Skåne Mellersta Norra ÄFO, vintern 2018/2019

RB 2019-12(b). Älgstammen i Hjo ÄSO, vintern 2018/2019

RB 2019-13. Älgstammen i Skåne Nordöstra ÄFO, vintern 2018/2019

RB 2019-14. Älgstammen i Skåne Mellersta ÄFO, vintern 2018/2019

RB 2019-15. Älgstammen i Tivedens ÄFO, vintern 2018/2019

 

Utan nummer. Fördjupad artinventering av fåglar - Dansered 1:64, Landvetter Airport city, del 4.  Resultatblad 2019-06-212018


RB 2018-1. Älgstammen i Bergs ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-2. Älgstammen i Bergs Västra ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-3. Älgstammen i Myssjö-Ovikens ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-4. Älgstammen i Övre Ljungans ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-5. Älgstammen i Hammerdal-Ragunda ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-6. Älgstammen i Brinnsjöns ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-7. Älgstammen i Älgflons ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-8. Älgstammen i Skallsjöns ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-9. Älgstammen i Östersund-Sundsvalls ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-10. Älgstammen i Stuguns södra ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-11. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-12. Älgstammen i Strömsund-Sollefteå ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-13. Älgstammen i Harrsjöns ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-14. Älgstammen i Fjällsjö ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-15. Älgstammen i Byvattnets ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-16. Älgstammen i Flåsjö-Tåsjö ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-17. Älgstammen i Byvattnets och Vattudalens ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-18. Älgstammen i Ramsjö ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-19. Älgstammen i Torps norra ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-20. Älgstammen i Sundsvalls ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-21. Älgstammen i Särna-Idre ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-22. Älgstammen i Ljusnan-Voxnan ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-23. Älgstammen i Ljusdal Ramsjö ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-24. Älgstammen i Ljusdal ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-25. Älgstammen i Färila-Kårböle ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-26. Älgstammen i Älvarna ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-27. Älgstammen i Storåsens ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-28. Älgstammen i Hällesjö-Korsåmon ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-29. Älgstammen i Tärnick ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-30. Älgstammen i Hjo ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-31. Älgstammen i Tibro ÄSO, Vintern 2017/2018

RB 2018-32. Älgstammen i Noppikoski ÄFO, Vintern 2017/2018

RB 2018-33. Älgstammen i Blekinge ÄFO öst, Vintern 2017/2018

RB 2018-34. Älgstammen i Blekinge ÄFO mitt, Vintern 2017/2018

RB 2018-35. Älgstammen i Blekinge ÄFO väst, Vintern 2017/2018

RB 2018-36. Dovviltstammen på Hanö  2017-20182017


RB 2017-1. Älgstammen i Västerbotten Nordöstra ÄFO, Vintern 2016/2017

RB 2017-2. Älgstammen i Västerbotten Sydöstra ÄFO, Vintern 2016/2017

RB 2017-3. Älgstammen i Västerbotten Nordvästra ÄFO, Vintern 2016/2017

RB 2017-4. Älgstammen i Västerbotten Mellersta ÄFO, Vintern 2016/2017 

RB 2017-5. Älgstammen i Västerbotten Sydvästra ÄFO, Vintern 2016/2017 

RB 2017-6. Älgstammen i Västerbottens län, Vintern 2016/2017

RB 2017-7 Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, vintern 2016/2017

RB 2017-8 Relativ fördelning av älgtäthet i Västerbotten ÄFO Mellersta, vintern 2016/2017

RB 2017-9 Älgstammen i Bergs ÄFO, vintern 2016/2017

RB 2017-10 Älgstammen i Hammerdal-Ragunda ÄFO, vintern 2016/2017

RB 2017-11 Älgstammen i Östersund-Sundsvalls ÄFO, vintern 2016/2017

RB 2017-12 Älgstammen i Blekinge ÄFO öst, vintern 2016/2017

RB 2017-13 Älgstammen i Blekinge ÄFO mitt, vintern 2016/2017

RB 2017-14 Älgstammen i Blekinge ÄFO väst, vintern 2016/2017

RB 2017-15 Flyginventering av älg i Malungs Västra ÄFO, December 20172016


RB 2016-1. Flyginventering av älg i Norra Upplandskusten, Vintern 2015/2016

RB 2016-2. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2015/2016

RB 2016-3. Älgstammen i Västerbottens län, Vintern 2015/2016

RB 2016-4. Älgstammen i Västerbotten Nordvästra ÄFO, Vintern 2015/2016

RB 2016-5. Älgstammen i Västerbotten Mellersta ÄFO, Vintern 2015/2016 

RB 2016-6. Älgstammen i Västerbotten Sydvästra ÄFO, Vintern 2015/2016 

RB 2016-7. Älgstammen i Västerbotten Sydöstra ÄFO, Vintern 2015/2016 

RB 2016-8. Älgstammen i Västerbotten Nordöstra ÄFO, Vintern 2015/2016 

RB 2016-9. Älgstammen i Halland södra ÄFO, Vintern 2015/20162015


RB 2015-1. Älgstammen i Fyringen ÄSO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-2. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-3. Älgstammen i Gävle-Dala ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-4. Älgstammen i Västerbottens län, Vintern 2014/2015 

RB 2015-5. Älgstammen i Västerbotten Nordvästra ÄFO, Vintern 2014/2015

RB 2015-6. Älgstammen i Västerbotten Mellersta ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-7. Älgstammen i Västerbotten Sydvästra ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-8. Älgstammen i Västerbotten Sydöstra ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-9. Älgstammen i Västerbotten Nordöstra ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-10. Älgstammen i Malingsbo ÄFO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-11. Älgstammen i Björsjö-Malingsbo-Billsjö ÄSO,  Vintern 2014/2015

RB 2015-13. Älgstammen i norra Uppland Forsmark och Hållnäs 2014/2015

RB 2015-14. Älgstammen i Hedesunda-Valbo ÄSO, Vintern 2014/2015 

RB 2015-16. Älgstammen i Norrbottens län, Vintern 2014/2015

RB 2015-17. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 1, Vintern 2014/2015 

RB 2015-18. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 2, Vintern 2014/2015 

RB 2015-19. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 3, Vintern 2014/2015 

RB 2015-20. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 4, Vintern 2014/2015 

RB 2015-21. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 5, Vintern 2014/2015 

RB 2015-22. Älgstammen i Norrbotten ÄFO 6, Vintern 2014/2015

RB 2015-23.  Sambandet mellan älgtäthet och betesskador på tall i Västerbotten2014


RB 2014-1. Flyginventering av älg i Malingsbo, Vintern 2013/2014

RB 2014-2. Flyginventering av älg i Grimsö, Vintern 2013/2014

RB 2014-3. Flyginventering av älg i Hammarbacken, Vintern 2013/2014

RB 2014-5. Älgstammen i Västerbottens län, vintern 2012/2013

RB 2014-6. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Nordvästra, vintern 2012/2013

RB 2014-7. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Mellersta, vintern 2012/2013

RB 2014-8. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Sydvästra, vintern 2012/2013

RB 2014-9. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Sydvästra, vintern 2012/2013

RB 2014-10. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Nordöstra, vintern 2012/2013

RB 2014-11. Älgstammen i Gunnilbo ÄFO, utveckling 2000-2013

RB 2014-12. Älgstammen i norra Uppland, Forsmark och Hållnäshalvön 2013/2014

RB 2014-13. Älgstammen i Fyringen ÄFO, vintern 2013/2014

RB 2014-14. Älgstammen i Tivedens ÄFO, Vintern 2013/2014

RB 2014-15. Älgstammen i Bodsjö ÄSO, Vintern 2013/2014

RB 2014-17. Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO, Vintern 2013/2014

RB 2014-18. Älgbetesskador i tallungskog Gunnilbo ÄFO 2014

RB 2014-19. Älgbetesskador i tallungskog Gävle-Dala ÄFO 2014

RB 2014-20. Älgbetesskador i tallungskog Hökhöjden ÄFO 2014

RB 2014-20 Bilaga. Älgbetesskador i tallungskog Hökhöjden ÄFO 2014

RB 2014-21. Älgbetesskador i tallungskog Malingsbo ÄFO 2014

RB 2014-22. Älgbetesskador i tallungskog Närkesberg ÄFO 2014

RB 2014-23. Älgbetesskador i tallungskog Tiveden ÄFO 2014

RB 2014-24. Älgbetesskador i tallungskog Örebro läns västra ÄFO 2014

RB 2014-25. Älgbetesskador i tallungskog Härjedalens ÄFO 2014

RB 2014-26. Älgbetesskador i tallungskog Östersund-Sundsvalls ÄFO 2014

RB 2014-27. Älgbetesskador i tallungskog Fredriksberg ÄFO 2014

RB 2014-28. Älgbetesskador i tallungskog Gyllberget ÄFO 2014

RB 2014-29. Älgbetesskador i tallungskog Lumsheden ÄFO 2014

RB 2014-30. Älgbetesskador i tallungskog Norn ÄFO 2014

RB 2014-31. Älgbetesskador i tallungskog Gruvberget ÄFO 2014

RB 2014-32. Älgbetesskador i tallungskog Ljusne ÄFO 2014

RB 2014-33. Älgbetesskador i tallungskog Söder Voxnan ÄFO 2014

RB 2014-34. Älgbetesskador i tallungskog Trödje ÄFO 2014

RB 2014-35. Älgbetesskador i tallungskog Ödmorden ÄFO 2014

RB 2014-36. Älgstammen i Gävle-Dala ÄFO Vintern 2013/2014

RB 2014-37. Älgstammen i Vänern-Möckeln ÄFO Vintern 2013/2014

RB 2014-38. Älgstammen i Hallands norra ÄFO Vintern 2013/2014

RB 2014-39. Älgstammen i Vingåker ÄFO Hösten 2014

RB 2014-40. Älgstammen i Anundsjö nedre ÄSO Hösten 20142013


RB 2013-1. Älgstammen i Tivedens ÄFO, Vintern 2012/2013

RB 2013-2. Älgstammen i Fyringens storlicensområde, Vintern 2012/2013

RB 2013-3. Älgstammen i Torp södra ÄSO, Vintern 2012/2013

RB 2013-4. Älgstammen i Västerbottens län, Vintern 2012/2013

RB 2013-5. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Nordvästra, Vintern 2012/2013

RB 2013-6. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Mellersta, Vintern 2012/2013

RB 2013-7. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Sydvästra, Vintern 2012/2013

RB 2013-8. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Sydvästra, Vintern 2012/2013

RB 2013-9. Älgstammen i ÄFO Västerbotten Nordöstra, Vintern 2012/2013

RB 2013-10. Älgstammen i Emådalens ÄSO, Vintern 2012/2013

RB 2013-18. Älgstammen i Tibro ÄSO, Vintern 2012/2013

RB 2013-19. Förslag på älgavskjutning i Tibro ÄSO 2013/2014-2015/2016

RB 2013-20. Älgstammen i Värmlansnäs, Vintern 2012/2013

RB 2013-21. Älgstammen i norra Uppland, Forsmark och Hållnäshalvön 2002-2012

RB 2013-22. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 4 Klarälven-Fryken

RB 2013-23. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 1 Finnskoga-Dalby

RB 2013-24. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 2 Ljusnan

RB 2013-25. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 3 Fryken-Glafsfjorden

RB 2013-26. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 5 Örten

RB 2013-27. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 6 Wermlandsberg

RB 2013-28. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 7 Glaskogen

RB 2013-29. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 8 Vänerbygden

RB 2013-30. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland ÄFO 9 Bergslagskanalen

RB 2013-31. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland 2013

RB 2013-32. Älgbetesskador i tallungskog, Älvdalens ÄFO

RB 2013-33. Älgbetesskador i tallungskog, Särna-Idre ÄFO

RB 2013-34. Älgstammen i Norra Uppsalaåsen, Vintern 2012/2013

RB 2013-35. Älgbetesskador i tallungskog, Vingåker ÄFO

RB 2013-36. Älgbetesskador i tallungskog, Malingsbo ÄFO

RB 2013-37. Älgbetesskador i tallungskog, Gunnilbo ÄFO

RB 2013-38. Älgbetesskador i tallungskog, Vingåker ÄFO

RB 2013-39. Älgbetesskador i tallungskog, Tiveden ÄFO

RB 2013-40. Älgbetesskador i tallungskog, Örebro läns västra ÄFO

RB 2013-41. Älgbetesskador i tallungskog, Kilsbergen ÄFO

RB 2013-42. Älgbetesskador i tallungskog, Gävle-Dala ÄFO

RB 2013-43. Älgbetesskador i tallungskog, Noppikoski ÄFO

RB 2013-44. Älgbetesskador i tallungskog, Ljusnan-Voxnan ÄFO2012


RB 2012-1. Flyginventering av älg i Överkalix Västra, Vintern 2011-2012

RB 2012-2. Flyginventering av älg i Misterhult, Vintern 2011-2012

RB 2012-3. Älgstammens utveckling, ÄFO Västerbotten Mellersta 2003/2004-2011/2012

RB 2012-4. Älgstammens utveckling, ÄFO Västerbotten Nordvästra 2003/2004-2011/2012

RB 2012-5. Älgstammens utveckling, ÄFO Västerbotten Nordöstra 2003/2004-2011/2012

RB 2012-6. Älgstammens utveckling, ÄFO Västerbotten Sydvästra 2003/2004-2011/2012

RB 2012-7. Älgstammens utveckling, ÄFO Västerbotten Sydöstra 2003/2004-2011/2012

RB 2012-8. Älgstammens utveckling, Västerbottens län 2003/2004-2011/2012

RB 2012-9. Älgstammens utveckling, Västervik Södra JVK 2006/2007-2011/2012

RB 2012-10. Reproduktion och ålder bland älgkor i Holmen Delsbos förvaltningsområde 2011-2012

RB 2012-11. Älgstammen i Oskarshamns ÄFO, Vintern 2011/2012

RB 2012-12. Älgbetesskador i ungskog, Jönköpings ÄFO 3 2012

RB 2012-13. Älgbetesskador i ungskog, Östergötlands ÄFO 5 2012

RB 2012-14. Älgbetesskador i tallungskog, Bergs ÄFO 2012

RB 2012-15. Älgbetesskador i tallungskog, SCA Jämtland 2012

RB 2012-16. Älgstammens utveckling, Fyringens storlicensområde 2002/2003-2011/2012

RB 2012-17. Viltbetesundersökningar, Skogssällskapet 20122011


RB 2011-1. Flyginventering av älg i Norrbotten, Vintern 2010-2011

RB 2011-2. Flyginventering av älg i Lycksele, Vintern 2010-2011

RB 2011-3. Älgstammens utveckling, Furudal, 2000-2010

RB 2011-4. Flyginventering av älg i Skinnskatteberg, Vintern 2010-2011

RB 2011-5. Flyginventering av älg i Tylöskogen, Vintern 2010-2011

RB 2011-6. Flyginventering av älg i Bångbro, Vintern 2010-2011

RB 2011-7. Älgstammens utveckling, Lövånger JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-8. Älgstammens utveckling, Nysätra JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-9. Älgstammens utveckling, Bygdeå JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-10. Älgstammens utveckling, Skellefteå JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-11. Älgstammens utveckling, Burträsk JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-12. Älgstammens utveckling, Jörn JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-13. Älgstammens utveckling, Norsjö JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-14. Älgstammens utveckling, Västerbottens län 2001/2002-2010/2011

RB 2011-15. Älgstammens utveckling, Lycksele JVK 2001/2002-2010/2011

RB 2011-16. Älgstammens utveckling, Malå JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-17. Älgstammens utveckling, Sorsele JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-18. Älgstammens utveckling, Vilhelmina Ovan JVK 1997/1998-2010/2011

RB 2011-19. Älgstammens utveckling, Vilhelmina Nedan JVK 2001/2002-2010/2011

RB 2011-20. Älgstammens utveckling, Dorotea Ovan JVK 2000/2001-2010/2011

RB 2011-21. Älgstammens utveckling, Dorotea Nedan JVK 1997/1998-2010/2011

RB 2011-22. Älgstammens utveckling, Åsele JVK 2001/2002-2010/2011

RB 2011-23. Älgstammens utveckling, Bjurholm JVK 1997/1998-2010/2011

RB 2011-24. Älgstammens utveckling, Vindeln JVK 2000/2001-2010/2011

RB 2011-25. Älgstammens utveckling, Vännäs JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-26. Älgstammens utveckling, Umeå JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-27. Älgstammens utveckling, Nordmaling JVK 1997/1998-2010/2011

RB 2011-28. Älgstammens utveckling, Storuman Ovan JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-29. Älgstammens utveckling, Storuman Nedan JVK 2003/2004-2010/2011

RB 2011-30. Flyginventering av älg i Uppvidinge, Tallprojektet vintern 2010/2011

RB 2011-31. Flyginventering av älg i Kalmar, Vintern 2010/2011

RB 2011-32. Älgstammens utveckling, Västerviks södra JVK 2006/2007-2010/2011

RB 2011-33. Älgbetesskador i tallungskog, Marknadsområde Götaland 2010

RB 2011-34. Älgbetesskador i tallungskog, SCA Medelpad 2011

RB 2011-35. Spillningsinventering av älg och rådjur, Projektet Mera Tall 2011

RB 2011-36. Älgstammens utveckling, Stångådalens ÄSO 2006-2010

RB 2011-37. Älgstammens utveckling, Södra Vi och Djursdala ÄSO 2006-2010

RB 2011-38. Älgstammens utveckling, Rumskulla ÄSO 2006-2010

RB 2011-39. Älgbetesskador i tallungskog, Marknadsområde Götaland 2011

RB 2011-40. Älgbetesskador i tallungskog, Jönköping 2011

RB 2011-41. Älgbetesskador i tallungskog, Kosta 2011

RB 2011-42. Älgbetesskador i tallungskog, Vimmerby 2011

RB 2011-43. Älgbetesskador i tallungskog, Östersjökusten 2011

RB 2011-44. Älgbetesskador i tallungskog, Gävle-Dala VFO 2011

RB 2011-45. Älgbetesskador i tallungskog, Malingsbo VFO 2011

RB 2011-46. Älgbetesskador i tallungskog, Tiveden VFO 2011

RB 2011-47. Älgbetesskador i tallungskog, Örebro läns västra VFO 2011

RB 2011-48. Älgbetesskador i tallungskog, Voxna 2011

RB 2011-49. Älgbetesskador i tallungskog, Ljusdal-Ramsjö 2011

RB 2011-50. Älgbetesskador i tallungskog, Öster-Ljusnan VFO 2011

RB 2011-51. Älgbetesskador i tallungskog, Ljusnan-Voxnan VFO 2010

RB 2011-52. Beräkning av älgstammens utveckling, Torp Södra ÄSO 2004-2011

RB 2011-53. Älgbetesskador i tallungskog, Södra Norrland 2011

RB 2011-54. Beräkning av älgstammens utveckling, Hällesjö 2007-2011

RB 2011-55. Beräkning av älgstammens utveckling, Bräcke 2004-2011

RB 2011-56. Beräkning av älgstammens utveckling, Flåström 2004-2011

RB 2011-57. Beräkning av älgstammens utveckling, Västerbottens VFO2010


RB 2010-1. Beräkning av älgstammens utveckling, Bjurholms JVK 1997-2010

RB 2010-2. Flyginventering av älg i Gävle-Dala södra VFO, Vintern 2009-2010

RB 2010-3. Flyginventering av älg i Furudal Östra, Vintern 2009-2010

RB 2010-4. Flyginventering av älg i Glasriket, Vintern 2009-2010

RB 2010-5. Flyginventering av älg och kronhjort på Halle- och Hunneberg, Vintern 2009-2010

RB 2010-6. Flyginventering av älg i Boden-Råneå, Vintern 2009-2010

RB 2010-7. Flyginventering av älg i Överkalix Västra, Vintern 2009-2010

RB 2010-8. Flyginventering av älg i Överkalix Östra, Vintern 2009-2010

RB 2010-9. Flyginventering av älg i Korpilombolo, Vintern 2009-2010

RB 2010-10. Flyginventering av älg i Kungälvs jaktvårdskrets, Vintern 2009-2010

RB 2010-11. Flyginventering av älg i Älgsamverkan väst, Vintern 2009-2010

RB 2010-12. Flyginventering av älg i Älgabäcken, Vintern 2009-2010

RB 2010-13. Flyginventering av älg i NÄSO, Vintern 2009-2010

RB 2010-14. Flyginventering av älg och dovhjort i Åtvidaberg, Vintern 2009-2010

RB 2010-15. Beräkning av älgstammens utveckling, Torp Södra ÄSO 2004-2010

RB 2010-16. Älgbetesskador Malingsbo VFO 2010

RB 2010-17. Älgbetesskador Tiveden VFO 2010

RB 2010-18. Älgbetesskador Örebro läns västra VFO 2010

RB 2010-19. Inventering av storskarv i Hallands län, Resultat från sommaren 2010

RB 2010-20. Flyginventering av älg i Malung, Vintern 2010-20112009


RB 2009-1. Flyginventering av älg i Arvidsjaur 2008-2009

RB 2009-2. Flyginventering Ljusdal 2008-2009

RB 2009-3. Flyginventering Örebro-Värmland 2008-2009

RB 2009-4. Flyginventering Malingsbo-Kloten 2008-2009

RB 2009-5. Flyginventering Bo-Breven 2008-2009

RB 2009-6. Flyginventering Bjursås 2008-2009

RB 2009-7. Älgbetesskador Malingsbo VFO 2009

RB 2009-8. Älgbetesskador Tiveden VFO 2009

RB 2009-9. Älgbetesskador Örebro läns västra VFO 2009

RB 2009-10. Älgbetesskador i ungskog Kosta VFO 2009

RB 2009-11. Älgbetesskador i plantskog Kosta-Nissastigen 2009

RB 2009-12. Uppföljning av fågelfaunan inom Natura 2000-området Svartedalen

RB 2009-13. Kustfågel i Västra Götalands län. Urval av resultat 2001-2009

RB 2009-14. Spelande kornknarrar på Öland 2009

RB 2009-15. Uppföljning av stinkpaddans förekomst på Bohuskusten 2009

RB 2009-16. Havstrandängar i Västra Götalands län. Urval av resultat 2003-2009