Utbildningar och föredrag


På förfrågan bedriver vi utbildning och håller föredrag. Innehåll och upplägg skräddarsyr vi efter era behov och önskemål. Inom många projekt gör vi en muntlig redovisning vid sidan av skriftlig rapportering.

Fältpersonal utbildas både internt och med stöd från extern expertis.

Typiska arter

Naturvärdesbedömning