Rapporter och annan dokumentation


Knipor_beskuren

Resultat från inventeringar, analyser, utredningar och så vidare redovisas vanligtvis i någon form av skriftlig rapport. Vissa kunder väljer att publicera resultat i egna rapportserier. Dessa hittas oftast på respektive uppdragsgivares hemsida. Länkar till rapporter producerade för SKB nås även direkt härifrån. Kunder som önskar kan få hjälp att publicera och distrubuera sina resultat.

Vi producerar olika typer av rapporter. Vi har Rapport som är en konventionell typ som vi lägger i en rapportserie. Därefter har vi en enklare form av publikation vi kallar Resultatblad som till form och innehåll vänder sig till så många som möjligt inom den praktiska förvaltningen. Arbetsdokument är en redovisning i skrift där i huvudsak resultat med kommentarer finns redovisade. Beskrivning av metodik beskrivs endast då den avviker från en för uppdragsgivaren känd standard. Slutligen producerar vi PM som liksom Arbetsdokument tjänar som ett kommunikativt verktyg mellan oss och kund. Arbetsdokument, PM och likande dokument som av kund och oss anses ha allmänintresse listas.