Rapporter - PM och övrig dokumentation

2023
2022


PM 2022-06-06. Bevarande av allé med pelarasp på fastigheten Borås Solhem 1.

PM 2022-10-07. Sammanfattande bedömning av naturvärdesinventeringar, Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet, Borås stad.

PM 2022-11-30. Utlåtande angående allé Detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 m.fl.


PM. Uppföljning av älgstammen i Malung Västra ÄSO 2021/2022.2021


PM 2021-03-16. Komplettering till Naturvärdesinventering (NVI) Kyllared, Svensgärde 3:1, Borås Stad. Kompensationsåtgärder efter ny plankarta.

PM 2021-03-21. Komplettering till Naturvärdesinventering (NVI) Viareds västra industriområde, Borås Stad.

PM 2021-05-06. Komplettering till Naturvärdesinventering (NVI) Alsjön - Kroksjön, Lerum kommun.

PM 2021-09-30 Älgstammens storlek i Örnsköldsviks ÄFO oktober 2021.

 

PM. Uppföljning av älgstammen i Malung Västra ÄSO 2020/2021.2020


PM 2020-01-28. Andel skadade tallstammar versus antal älgar: ÄFO med längre tidsserier i Bergslagen 2002-2019

PM 2020-01-29. Andel skadade tallstammar vs antal skjutna älgar: Data Riksskogstax Norra Norrland

PM 2020-02-11. Målmatchad älgtäthet Norra Norrland och Bergslagen

PM 2020-04-09. Relativ fördelning av älgtäthet i Kalmarsunds ÄFO,  Vintern 2019/2020

PM 2020-06-16.  Uppföljning av älgstammen i Forsmark-Hållnäs  2019/2020


PM. Uppföljning av älgstammen i Lima Västra ÄSO  2019/2020

PM. Uppföljning av älgstammen i Malung Västra ÄSO  2019/2020

PM. Älgstammen i Älvdalen-Noppikoski-Lillhärdal2019


PM 2019-03-13. Älgstammens storlek i Blekinge län 2019

PM 2019-09-10. Älg och betesskador i brandområdet i Västmanland 2019

 

PM. Uppföljning av älgstammen i Malungs Västra ÄFO, 2018/2019

PM. Älgstammens storlek och utveckling i Noppikoski ÄFO,  Vintern 2018/2019

PM. Älgstammens storlek och utveckling i Särna-Idre ÄFO, Vintern 2018/20192018


PM 2018-02-20. Älgstammens storlek och utveckling i Gussjö ÄSO

PM 2018-02-20. Älgstammens storlek och utveckling i Hoadalens ÄSO

PM 2018-02-20. Älgstammens storlek och utveckling i Länsterhöjdens ÄSO

PM 2018-02-20. Älgstammens storlek och utveckling i Viksjö ÄSO

PM 2018-03-08. Älgstammens storlek och utveckling i Ljusdal Ramsjö ÄFO

PM 2018-04-17. Älgstammens storlek i Blekinge län 2018

PM 2018-09-27. Älgstammens storlek Örnsköldsvik ÄFO oktober 20182017


PM 2017-10-04. Älgstammen i ÄFO Mellersta Västerbottens län oktober 2017

PM 2017-10-09. Älgstammen i ÄFO Nordvästra Västerbottens län oktober 2017

PM 2017-10-09. Älgstammen i ÄFO Nordöstra Västerbottens län oktober 2017

PM 2017-10-09. Älgstammen i ÄFO Sydvästra Västerbottens län oktober 2017

PM 2017-10-09. Älgstammen i ÄFO Sydöstra Västerbottens län oktober 2017

PM 2017-10-10. Älgstammens storlek Örnsköldsvik ÄFO oktober 2017

PM 2017-12-13. Älgobsanalys Malungs Västra ÄFO2016


PM 2016-03-22. Älgstammen i Sorsele 2015/2016

PM 2016-10-19. Älgstammen i ÄFO Mellersta Västerbottens län oktober 2016

PM 2016-10-19. Älgstammen i ÄFO Nordvästra Västerbottens län oktober 2016

PM 2016-10-19. Älgstammen i ÄFO Nordöstra Västerbottens län oktober 2016

PM 2016-10-19. Älgstammen i ÄFO Sydvästra Västerbottens län oktober 2016

PM 2016-10-19. Älgstammen i ÄFO Sydöstra Västerbottens län oktober 20162015


PM 2015-03-29. Älgstammen i Sorsele nedan 2014/2015 

PM 2015-03-29. Älgstammen i Sorselefjällen 2014/2015

PM 2015-09-30. Älgobsanalys Örnsköldsviks ÄFO, oktober 2015

PM 2015-10-06. Älgobsanalys ÄFO Nordöstra i Västerbottens län, oktober 2015

PM 2015-10-06. Älgobsanalys ÄFO Sydvästra  i Västerbottens län, oktober 2015

PM 2015-10-14. Älgobsanalys ÄFO Mellersta i Västerbottens län, oktober 2015

PM 2015-10-14. Älgobsanalys ÄFO Nordvästra i Västerbottens län, oktober 2015

PM 2015-10-14. Älgobsanalys ÄFO Sydöstra i Västerbottens län, oktober 20152014


PM 2014-09-10. Beräkning i Örnsköldsviks ÄFO

PM 2014-10-03. Älgpopulationen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2014

PM 2014-10-20. Älgstammen i ÄFO Mellersta i Västerbottens län, Oktober 2014

PM 2014-10-20. Älgstammen i ÄFO Nordvästra i Västerbottens län, Oktober 2014

PM 2014-10-20. Älgstammen i ÄFO Nordöstra i Västerbottens län, Oktober 2014

PM 2014-10-20. Älgstammen i ÄFO Sydvästra i Västerbottens län, Oktober 2014

PM 2014-10-20. Älgstammen i ÄFO Sydöstra i Västerbottens län, Oktober 2014   

PM 2014-12-03. Älgstammen i Aspeå ÄSO 2014