GIS och databaser


GIS är ett viktigt verktyg i vårt arbete: planering och design av inventeringar, produktion av utbredningskartor samt hjälp vid spatial analys för att nämna några områden. Vi integrerar GIS, handdatorapplikationer och Access för att ha hög säkerhet och kvalitet på våra mätdata.

Vi tillhandhåller specialbyggda databaser för att lagra och presentera information viktiga för älg- respektive vildsvinsförvaltning. Genom tjänsterna ÄLGBAS och VILDSVINSBAS hanteras statistik som användaren själv ser till att den kommer in i databasen. SVEAVILTDATA är en databas där Sveaskog lagrar rapporter knutna till älgförvaltning.

Älgbas

Salamanderkarta