Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Flera viktiga system för uppföljning av naturtyper och arter har utvecklats i och med uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kustfåglar, strandängar, skyddade gräsmarker och stinkpadda tillhör de viktigaste. Inventeringar har vid flera tillfällen utförts med personal från länsstyrelsen och Svensk Naturförvaltning sida vid sida.

Projekt i urval

Kustfågelinventering längs Bohuskusten

Fåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland

Uppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland