Räkning av fåglar på öar utmed Bohuskusten för tolfte året i rad. Sedan början av 2000-talet har Svensk Naturförvaltning AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland inventerat skärgårdsfåglar på öar och skär utmed Bohuskusten. Även rovfåglar, kråkfåglar och säl räknas. Inventeringarna ingår i ett övervakningssystem med syfte att följa populationernas utveckling. Informationen är bland annat värdefull för att utvärdera olika förvaltningsåtgärder och miljöförändringar. I årets inventering görs en extra insats utmed Tjörn där man 2011 drabbades ett stort oljeutsläpp.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län