Skyddade strandängar i Västra Götaland inventeras på fåglar, mängd buskar och gräshöjd. Sedan 2003 genomförs årligen inventering (uppföljning) av fåglar och hävd på skyddade havsstrandängar och inlandsstrandängar i Västra Götaland. Syftet med dessa inventeringar är att få information om tillståndet för strandängarnas fågelfauna och skötsel. Systemet är anpassat för att kunna erhålla information om strandängarna och dess fågelfauna på länsnivå och på enskilda objekt. Vi utför uppdraget på beställning av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län