Kärlväxter inventeras inom ramen för uppföljning av naturreservat och Natura 2000-områden. De naturskyddade gräsmarkerna i Västra Götalands län ingår i ett övervakningssystem som är uppbyggt för att följa dessa gräsmarkers tillstånd. En årlig inventering (uppföljning) har pågått sedan 2006. Svensk Naturförvaltning AB genomför sommaren 2012 en fältmätning av kärlväxter som i systemet utgör så kallade typiska arter och negativa indikatorer.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län