Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Som första myndighet när det gäller förvaltning av vilt och natur i Sverige är Naturvårdsverket en viktig partner för Svensk Naturförvaltning. Genom ett öppet ramavtal utgör  Svensk Naturförvaltning en betrodd konsult. Svensk Naturförvaltning har varit med tagit fram underlag till nationella förvaltningsplaner på säl och de stora rovdjuren.

Naturvårdsverket tilldelas årligen medel ur viltvårdsfonden -- pengar från den viltvårdsavgift alla jägare är ålagda att betala -- för finansiering av viltforskning. Genom sådana forskningsmedel har Naturvårdsverket bidragit till Svensk Naturförvaltnings initiativ till att samordna utveckling av metoder för att övervaka och förvalta älg.

Projekt i urval

Förvaltningsplaner på stora rovdjur

Utveckling och kvalitetssäkring av metodik för övervakning och förvaltning av älg