De stora rovdjuren ska få nationella förvaltningsplaner. Naturvårdsverket har nyligen upprättat en nationell förvaltningsplan för varg. Som konsultstöd skall Svensk Naturförvaltning AB ta fram förslag på delar av motsvarande planer på björn, järv, lodjur och kungsörn. Bland annat skall förvaltning för att nå rovdjurspo-litiska målsättningar, uppföljning av förvaltningen, arternas status, forskning och förvaltningens organisation avhandlas.

Uppdragsgivare

Naturvårdsverket