Pågående projekt

Utveckling och kvalitetssäkring av metodik för övervakning och förvaltning av älg

Projektets syfte är att arrangera en workshop som samlar företrädare för några organisationer vilka är aktörer eller intressenter när det gäller att utveckla och tillämpa metodik för övervakning och förvaltning av älg. Vi vill inleda en dialog mellan forskning och förvaltning kring de verktyg och metoder som idag används i älgförvaltningen. Speciellt när det gäller modellering av data från Älgobs och spillningsinventering för att ge en skattning av det faktiska antalet älgar, vilket bättre svarar mot behoven från den praktiska förvaltningen. I förlängningen hoppas vi gemensamt kunna samverka i utvecklingen och kvalitetssäkringen av metodik som skattar älgtäthet på ett kostnadseffektivt, rättvisande och precist sätt.

Finansiär

Naturvårdsverket Viltvårdsfonden

Fler pågående projekt...