SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet

Mycket av den viltforskning som bedrivs i Sverige görs av forskare knutna till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Svensk Naturförvaltning har både samarbetat med och haft SLU som stöd i olika utvecklingsprojekt. 

Projekt i urval

Utvärdering av avståndsinventering på älg

Utveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet