Nya flyginventeringsmetoden satt under lupp för granskning. Avståndsinventering (på engelska Distance Sampling) är metod att skatta populationsstorlek och som tillämpats på många arter. Svensk Naturförvaltning AB har utvecklat ett sätt att tillämpa metoden från luften för att skatta älgens numerär i ett avgränsat område. Metoden är i jämförelse med en rutinventering, som ofta praktiserats tidigare, kostnadseffektiv på stora arealer. På uppdrag av Sveaskog har vi inventerat ett antal områden med båda metoderna samt där även gjort spillningsinventeringar. Arbetet nu är att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvärdera avståndsinventeringens pålitlighet som metod att skatta älg.

Uppdragsgivare

Sveaskog AB

 

Redovisning

Kontakta uppdragsgivare