LRF

Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvin är ett nygammalt inslag i den Svenska faunan. Det är också en art som kan förorsaka spänningar mellan olika intressenter i samhället. Detta delar den med älgar, tranor, sälar, minkar för att nämna några arter. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har vid ett par tillfällen uppdragit åt Svensk Naturförvaltning att göra en sammanställning av kunskapsläget kring just vildsvin.

LRF Skogsägarna är en avdelning under LRF som ansvarar för skogliga frågor och fungerar som branschorganisation åt landets fyra skogsägarföreningar. LRF Skogsägarna ihop med skogsägarföreningarna är en huvudpart i finansieringen av de nationella älgbetesinventeringar som startade 2015. LRF Skogsägarna utgör också en del av samarbetsorganet Skogsbrukets Viltgrupp.

Projekt i urval

Föreläsning Viltstammar i balans