LRF, Södra och Jägareförbundet har sedan 2012 drivit ett projekt som ska förmedla kunskap, och skapa samsyn och förståelse, för en anpassad förvaltning av klövviltstammar i balans med produktion och miljö. Arbetet ska leda till ett gemensamt mål för de fyra län som ingår i projektet: Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar och Blekinge län. Svensk Naturtförvaltning bidrar under hösten 2014 med en föreläsning "Vem bestämmer antalet älgar i skogen egentligen?" på ett av tre slutseminarier. För mer info kolla pressklipp om projektet och program för slutseminarierna.

Uppdragsgivare

LRF

Södra

Jägareförbundet