Södra

Södra

Den ekonominska föreningen Södra, där medlemmar i södra Sverige äger skog och en koncern med skogsföretag, har gått i spetsen för att skador av klövvilt på ungskog ska följas upp och det i framtiden ska finnas bra underlag att ta beslut på inom viltförvaltningen.