SkogForsk

Skogsbrukets forskningsstiftelse

I uppstarten då flera av Sveriges stora skogliga aktörer 2015 tog en gemensamt ansvar för finanisering av älgbetesinventering (ÄBIN) fungerade  Skogforsk som projektledare för denna landsomfattande verksamhet. Arbetet har sedan 2017 flyttats över till Älgbetesinventering i Sverige, en då nybildad ekonomisk förening. Här har Svensk Naturförvaltning som en av flera entreprenörer varit med och gjort fältarbete.