Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

I och med det offentliga uppdraget har Svenska Jägarförbundet haft ett stort ansvar för viltförvaltningen i Sverige. På lokal nivå, främst kretsar och älgskötselområden i södra Sverige, har Svenska Jägarförbundet gjort betydande beställningar av flyginventeringar. Jägarförbundet har även funnits med som beställare och finansiär av spillningsinventeringar och skogsskadeinventeringar. Svensk Naturförvaltning har även fått vara med och utveckla och tillämpa en ny metod för insamling och redovisning av avskjutningsstatistik. Jägarförbundet har i samarbete med Skogsbrukets Viltgrupp och Svensk Naturförvaltning tagit fram prognosverktyget Älgfrode.