Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bildades 2011 och tog vid inrättandet över ett antal uppgifter från Naturvårdsverket som berör havs- och sötvattensfrågor och många av det tidigare Fiskeriverkets uppgifter. Under 2012 lät havs- och vattenmyndigheten Svensk Naturförvaltning ta fram förslag på nya nationella förvaltningsplaner på gråsäl och knubbsäl.

Projekt i urval

Förvaltningsplaner på knubbsäl och gråsäl