Holmen

Holmen Skog AB

Under flera år har Svensk Naturförvaltning haft förmånen att få vara med och beskriva älgstammens storlek och sammansättning i området Holmen Delsbo i norra Gävleborgs län och Örnsköldsviks älgförvaltningsområde i Västernorrlands län. Det har gjorts genom flyginventering, insamling av käkar i samband med jakt och modellberäkningar utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik.

Projekt i urval

Älgstammens utveckling i Örnsköldsvik ÄFO