Svensk Naturförvaltning följer för fjärde året i rad upp älgstammens numerär och sammansättning i Örnsköldsvik älgförvaltningsområde (ÄFO). Beräkningen görs utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik och presenteras för hela ÄFO:t samt dess fem delområden.

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad