Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan

Som näst, efter staten, största institutionella skogsägare i Sverige har Svenska Kyrkan funnits med då och då som en part vid inventeringar av älg och skog. Bland annat har Växjö stift och Luleå stift bidragit till att ungskogar inventerats på viltbetesskador.