Skogssällskapet

Skogssällskapet

I och med en ökad satsning på viltproblematik och en starkare profilering som en skogsägare som vill ta ett vidare ansvar än enbart skogproduktion inleddes ett samarbete mellan Skogssällskapet och Svensk Naturförvaltning 2012. Samma år gjordes en viltbetesundersökning på fem lokaler i södra Sverige. Skogssällskapet var även med och finasierade inventering av betesskador i Götaland 2014.

Projekt i urval

Vilbetesundersökningar Skogssällskapet 2012