Skogsindustrierna

Skogsindustrierna

Som en part inom Skogbrukets Viltgrupp, ett samarbetsforum för Sveriges markägare med fokus på vilt och viltbetesproblematik, har branchorganisationen Skogsindustrierna en viktig roll för möjligheten att utveckla förvaltningen av skog och älg.