Skogsbrukets nationella viltgrupp

Skogsbrukets nationella viltgrupp -- även kallat Skogbrukets Viltgrupp --  är ett samarbetsorgan mellan landets stora skogsbolag och skogsägarföreningar. Skogsindustrierna har en koordinerande roll. Tillsammans företräder parterna cirka 80 % av landets skogs- och jordbruksmark. Gruppen samverkar kring frågor kopplade till den älgförvaltningen. Tillsammans med Jägareförbundet och Svensk Naturförvaltning har Skogsbrukets Viltgrupp utvecklat  Älgfrode.