Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland

I Västernorrland har man sedan länge haft en framträdande älgförvaltning. Svensk Naturförvaltning har 2014 på Länsstyrelsens uppdrag fått göra beräkningar av stammens storlek både före och under pågående jakt i Örnsköldsviks ÄFO. Länstyrelsen har också tillsammans med länets markägare finansierat inventeringar av älgbeteskador.