Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Skåne har rikligt med vilt. Här finns relativt gott om kronhjort som är Skånes lanskapsdjur och många andra arter knutna till den lövhabitat och jordbrukslandskapet. Men här finns även älg. Svensk Naturförvaltning  har försett ällgförvaltningen med data på älgens numerär i länets norra delar.