Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten

Betesskador på tall är en utmaning som ställer stora krav på att beslutsfattare har rättvisande beskrivningar av älg och skador. Sveriges till ytan största län huserar en stor del av alla älgar som finns i landet. Här är också andelen tall i ungskogarna som högst. Länsstyrelsen har varit medfinasiär vid inventering av älgbetesskador utförda av Svensk Naturförvaltning.