Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skapandet av älgförvaltningsområden (ÄFO) i landet har bidragit till att tydliggöra nödvändigheten av planering och uppföljning av älgstamman på lokal nivå. För länsstyrelsen i Kronobergs läns räkning har Svensk Naturförvaltning fått granska länets sju älgförsvaltningsplaner.

Projekt i urval

Utvärdering förvaltningsplaner Kronobergs län