Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsen Jämtlands län

Älgen är precis som länsvapnet antyder ett län med betydade älgmarker. Med älg följer också som regel skador på tallungskog. Länsstyrelsen ihop med länets markägare gav 2014 Svensk Naturförvaltning uppdraget att inventera skadornas omfattning i Härjedalens ÄFO.