Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen Hallands län

För att få ett bättre underlag vid handläggning av skyddsjakt på skarv har länsstyrelsen låtit utföra inventering av storskarvens numerär och geografiska utbredning. Länsstyrelsen i Hallands län har även tagit stöd av Svensk Naturförvaltning för att lägga upp och genomföra uppföljning av skyddsvärda gräsmarker.