Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborgs län

Efter larm om populationsminskning av fiskgjuse inom Färnebofjärdens Nationalpark påbörjades en övervakning med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i slutet av 1990-talet. Med tolv års data fick Svensk Naturförvaltning uppdraget att göra en sammanställning och analys av tillståndet för fiskgjusen. Länsstyrelsen har även stått bakom inventeringar av älgbeteskador som Svensk Naturförvaltning utfört i länet 2014.