Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Naturvärdesinventering (NVI) är en viktig del i samband med planering för förändrad markanvändning. Svensk Naturförvaltning fick under 2016 förtroendet att utföra en NVI i syfte att tjäna som underlag i två detaljplaner.