Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Svensk Naturförvaltning har bland annat inventerat förekomst av skyddsvärda träd inom kommunen samt utbredning av kärlväxten parkslide, en så kallad invasiv art, som kan orsaka stor skada på miljön.