Nacka kommun

Nacka kommun

En ökad rapportering av problem knutna till bäver öppnade för ett sammarbete med Nacka kommun 2015. En enkätundersökning med uppföljande inventering i fält har resulterat i en översiktlig kartläggning av bäver och bäverrelaterade skador.