Lerums kommun

Lerums kommun

Ekologiska tillståndsbeskrivningar behövs inom kommunal planering och vid olika byggverksamheter. Svensk Naturförvaltning har bland annat inventerat naturvärden och förekomst av groddjur, hackspett och invasiva arter inför en skredprevention av ett tätortsnära parti längs Lerån.