Härryda kommun

Härryda kommun

Göteborg Landvetter Airport som ligger i Härryda kommun är Sveriges näst största flygplats. I arbete med framtidsversion Airport City och  en detaljplan för utbyggnad norr om dagens etablering har Svensk Naturförvaltning haft uppdrag att göra en naturvärdessinventering (NVI).