Stora Enso

Stora Enso Skog AB

Stora Enso sköter idag Bergviks skogsinnehav. I samarbete med inte minst Korsnäs AB har man gett Svensk Naturförvaltning i uppdrag att inventera viltbetesskador i Bergslagen och samla in och sammanställa uppgifter på lokala älgstammars åldersammansättning. Stora Enso var också de som initierade Nornprojektet  -  ett försök att samla information på ett sätt som behövs i en modern lokal älgförvaltning.