SCA_Ny

SCA Skog AB

SCA har med sitt betydande Norrländska skogsinnehav låtit Svensk Naturförvaltning utföra viltbetesskador i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Man har även varit med och finansierat flyginventeringar och i Jämtland och Västerbotten har man också efterfrågat aktuell information om älgstammen via avancerad analys av Älgobs- och avskjutningsdata.

Projekt i urval

Viltbetesskadeinventeringar SCA Jämtland