Pajala allmänning

Pajala Allmänningsskog

De ca 2000 delägare av 70 000 ha skog i Pajala kommun har varit medfinansiär vid inventering av älgbetesskador i Norrbottens län.