Häradsmarken

Häradsmarken AB

Skogsförvaltningsbolaget Häradsmarken AB som ägs av 12 häradsallmänningar i Östergötlands och Jönköpings län var 2014 en av sex uppdragsgivare bakom satsningen på att inventera av viltbetesskador i Götaland.