BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs AB

Korsnäs AB, det ena av de två bolagen som gick samman och bildade BillerudKorsnäs AB 2012, var fram till 2004 en betydande skogsägare i Sverige. Korsnäs ihop med bland annat Stora Enso har efterfrågat inventeringar av viltbetesskador och älg.