ÅF

ÅF

Som ett mångfacetterat ingenjörs- och designföretag jobbar ÅF bland annat med vägar och miljö. Svensk Naturförvaltning har vid ett tillfälle haft förtroendet att bistå med att inventera groddjur i ett för ÅF större uppdrag åt Vägverket.