Kärlväxtfloran i Natura 2000-områden Abborrtjärnsberg, Nötön-Åråsviken, Brosjön och Ritamäki för LIFE-projektet "Foder och fägring" övervakas. LIFE är ett samarbetsprojekt mellan Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län vars syfte är att undersöka effekter på kärlväxtfloran av olika skötselåtgärder i ett antal Natura 2000-områden. De fyra områden som ligger i Värmland: Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun, Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun och Brosjön i Säffle kommun har Svensk Naturförvaltning AB i uppdrag att inventera. En första inventering gjordes 2010 och till sommaren kommer en ny inventering genomföras. Innan en slutlig utvärdering ska äga rum är en tredje omgång inplanerad till 2014.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

Rapport