Ny platsundersökning av däggdjurspopulationerna nära Forsmark kärnkraftsverk. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har vid några tillfällen uppdragit åt Svensk Naturförvaltning AB att inventera (platsundersöka) delar av däggdjursfaunan runt Oskarshamn och Forsmark. En ny platsundersökning skall göras 2012 i Forsmark där SKB bedriver delar av sin verksamhet och i Hållnäs som utgör ett referensområde till detta när det gäller vilt. Inventeringarna omfattar snöspårning, spillningsinventering och flyginventering. Syftet med snöspårningarna är främst att redovisa förekomsten av rovdjur som lodjur, mård, utter och räv. Spillningsinventeringarna tar fram underlag för att beräkna antalet älgar, rådjur, vildsvin och harar.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

Rapport