Pågående projekt

Kartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen genomför en riksomfattande kartläggning gällande skötselbehov i skyddade områden under 2018. Kartläggning genomföras dels av Skogsstyrelsens egen personal och dels av konsulter. Svesnk naturförvaltning har i uppdrag att kartlägga tre uppdragsområden: Uppsala-Västmanland, Örebro-Sörmland, Östergötland

Uppdragsgivare

Skogsstyrelsen

Fler pågående projekt...