När man planerar för att bevara och sköta en art eller en naturtyp behöver man har tillgång till underlag med vederhäftiga åtgärdsförslag. Här genomförs ett projekt vars syfte är att utveckla metodik för att ta fram den typen av underlag för strandängsfåglar på de öländska sjömarkerna. I arbetet utreds olika förslag på åtgärder som kan förbättra hävdtillståndet och som skapar flera vattenhållande vätar och flöden under längre tid.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län