Effektiviteten av olika skötselmetoder för att återskapa kalkgräsmarker ska utvärderas. Arbetetet består av två delar:

  1. Analys av hur typiska arter för kalkgräsmarker utvecklats på tidigare röjda områden och hur igenväxningen ser ut beroende på olika skötselhistorik.
  2. Föreslå ett upplägg för att utvärdera hur kommande skötselåtgärder och metoder påverkar de typiska arterna.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

Rapport