I och med att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) påbörjade platsundersökningar för slutförvar av kärnbränsle initierades ett samarbete mellan SKB och jägare i norra Uppland. Aktiviteten är fortlöpande och genererar data över den lokala älgstammen. Svensk Naturförvaltning AB har uppdraget att hålla i datainsamling, utföra analyser och redovisa resultat som de lokala jägana kan utnyttja för att förvalta sin älgstam.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

Resultatblad